Diadis

Succes is no accident! It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifie and most of all, LOVE what you are doing-PELE
Neem contact op

Visie & Missie

Diadis streeft ernaar om het potentieel in ambitieuze mensen veel beter te benutten.

Daarom biedt Diadis een resultaatgerichte begeleiding op maat voor hoogopgeleide professionals met groeiambitie en bedrijven die hun medewerkers in hun persoonlijke ontwikkeling willen ondersteunen en tot actie aanzetten.

Potentieel beter benutten

Pia Van Noppen was meer dan 15 jaar actief in het bedrijfsleven. Als people manager behaalde ze persoonlijk veel energie uit het coachen van haar medewerkers naar de volgende stap in hun loopbaan. Toch bleef het haar verbazen dat zoveel potentieel in de organisaties onbenut werd, met frustrerende ervaringen voor de medewerkers en middelmatig resultaat voor het bedrijf tot gevolg. Vanuit de visie dat het potentieel dat in elke medewerker aanwezig is beter benut kan worden door het individu en de organisatie werd in 2008 Diadis opgericht.

Ambitieuze mensen en hun kerntalenten

Diadis helpt je jouw sterke KernTalenten te ontdekken en zet je mee op weg om ze ten volle te benutten. KernTalenten geven aan wat er in de aard en het potentieel van de persoon ligt-misschien zelfs verborgen-en wat de persoon energie geeft (sterke KernTalenten) en wat je energie kost (kleine KernTalenten). Een persoon is optimaal gelukkig als hij zijn sterke KernTalenten voor 100% benut, als hij activiteiten uitvoert die hem liggen zeg maar. Mislukkingen zijn dikwijls te verklaren door het (teveel) werken met kleine KernTalenten en tegelijkertijd niet of te weinig werken met je sterke KernTalenten.

Lees hierover meer over de KernTalenten methodiek, ontwikkeld door Daniëlle Krekels. kerntalentenanalyse

Resultaatgericht maatwerk

Elk individu heeft potentieel. Startpunt bij de behandeling van stress en burn out of bij loopbaanbegeleiding is het maximaal benutten van dit potentieel dat aanwezig is in de mens. Elk traject is dus maatwerk, omdat het precies start vanuit een positieve bevraging (appreciative inquiry) wordt het individu aan het stuur gezet van zijn eigen loopbaan. Mensen worden gestimuleerd om zelf te onderzoeken wat er werkt en wat ze graag willen voor de toekomst.

Dit start reeds bij het introductiegesprek. Door bevraging komt de oorsprong van de vraag naar boven. Door het verder doorvragen komen eventueel nog belemmeringen en opportuniteiten aan de oppervlakte. Dit vormt de basis om samen de doelen van de loopbaanbegeleiding te bepalen.

Actie!

Individueel potentieel benutten vraagt actie. Hierin staat het persoonlijk ontwikkelplan (POP) centraal. Samen worden SMART (Specifiek – Meetbaar – Acceptabel – Realistisch – Tijdsgebonden) doelen en acties opgesteld en vastgelegd in de POP. Dankzij de begeleiding die aandacht schenkt aan datgene wat de persoon graag doet en wat energie geeft, kunnen concrete stappen ondernomen worden om de loopbaan verder vorm te geven.

Lees hier hier verder welke troeven Diadis uitspeelt om deze visie en missie waar te maken.

Maak een afspraak

Afspraken kunnen zowel telefonisch als online gemaakt worden. Telefonische afspraken gebeuren op het nummer 0473/57.45.30, online afspraken maakt u via onderstaande knop.