Diadis

Succes is no accident! It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifie and most of all, LOVE what you are doing-PELE
Neem contact op

KernTalenten analyse

Wat zijn KernTalenten?

KernTalenten weerspiegelen je aard, je potentieel en je intrinsieke motivatie om kennis en competenties te willen verwerven en om jouw klassieke aanleg, persoonlijkheid en talenten te ontwikkelen. KernTalenten zijn je natuurlijke aanleg, je set van sterke en minder sterke eigenschappen. Samen vormen ze de ‘blauwdruk’ van je persoonlijkheid. Deze bevinden zich nog onder de laag van klassieke talenten, aanleg, competenties en vaardigheden.

Oorsprong van de methode

Daniëlle Krekels ontdekte de methode in 1989 bij het zoeken, screenen en selecteren van ingenieurs. Ingenieurs bleken een verrassend vergelijkbare speelgoedvoorkeur te hebben in hun kindertijd. Deze vaststelling vormde de aanleiding voor verder onderzoek. Daniëlle Krekels stelde vast dat je favoriete kinderspelletjes alles zeggen over je dieperliggende, natuurlijke talenten. Ze ontdekte 23 KernTalenten, met elk hun eigen specifieke componenten. 10.000 analyses met diepet-interviews leidden tot de ontwikkeling van de onlline vragenlijst. De betrouwbaarheidsindex is 0.84 Cronbach’s alpha (even goed als de Big-5 persoonlijkheidstest en beduidend beter dan de MBTI).

Hoe worden KernTalenten bepaald?

Je ondekt ze via een éénvoudige vragenlijst. De vargenlijst brengt je terug naar je kindertijd (4-12 jaar). Je favoriete speelgoed en de spelletjes die je als kind het liefst deed, zeggen alles over je kleine, halve en sterke KernTalenten. Een kind wordt niet creatief door met Lego te spelen maar speelt graag met Lego omdat het al creatief is. ‘Spelen met Lego’ sppreekt de aard, het potentieel en de intrinsieke motivatie aan om functionele dingen te creëren. Dit inzicht, dat kinderen hun persoonlijkheid veruiterlijken in de keuze van speelgoed, activiteiten en sport, bleek de sleutel die geleid heeft tot deze methode.

Wat is de betekenis van het gebruik van KernTalenten?

Met de kennis van je KernTalenten, maak je bewustere keuzes die écht bij je passen. Of het nu gaat over je beroep, je studiekeuze of het aanbod van een job: de beste keuze is die waar je al je sterke KernTalenten mag en kan inzetten. Als je je sterke KernTalenten kan inzetten krijg je daar vanzelf energie en zelfontwikkeling voor terug. Je komt gemakkelijk in ‘flow’ en geniet van persoonlijke en professionele voldoening. Een situatie of opdracht waar je je sterke KernTalenten niet kunt inzetten, leidt snel tot verveling en het gevoel iets te missen. Een situatie of opdracht waarin je vooral je kleine KernTalenten moet aanspreken, vraagt veel extra energie. Het zal ook moeilijk zijn om in zo’n situatei écht uit te blinken. Vaardigheden die niet door je KernTalenten worden gedragen, zijn veel moeilijker aan te leren en geven minder voldoening. Bovendien leiden ze zelden tot meer dan gemiddeld niveau. De tijd en energie die je investeert in de ontwikkeling en ontplooiing van je sterke KernTalenten levert altijd prima resultaten op.

Bij Diadis worden KernTalenten analyses ingezet bij de begeleiding van de loopbaan en burn-out. Enerzijds kan de KernTalenten analyse een verklaring geven waarom de levensloop niet optimaal verliep anderzijds geeft deze methode een goed inzicht in waar jij energie aan verliest en waar jij energie van krijgt.

Inhoud en verloop van een complete KernTalentenanalyse:

  1. Inline vragenlijst die je op voorhand invult (duur: 20-30 minuten)
  2. Persoonlijk gesprek (ongeveer 2,5u) bestaande uit check en feedback en een gestructureerd diepte-interview.
  3. Uitgebreid persoonlijk verslag: met de lijst van al je KernTalenten, een lijst van je sterke KernTalenten om af te vinken bij keuzes, de duiding van je KernTalenten in hun cluster, specifieke combinaties van KernTalenten en -componenten, de ontwikkeling van jouw KernTalenten gekoppeld aan je achtergrond en levensloop, jouw Peter principle- en je demotivatieniveau (belangrijk om burn- & bore-out te vermijden) en een afsluitend advies.

Wat kost een KernTalenten-analyse?

Een KernTalentenanalyse voor een particulier zoals hierboven beschreven kost 666,5 euro (btw inclusief). De mogelijkheid bestaat om gebruik te maken van een loopbaancheque.

Bijkomende info voor werkgevers

Een volledige KernTalenten-analyse is een verhelderend hulpmiddel bij:

  • Werving of promotie van medewerkers
  • Het opstellen van persoonlijke ontwikkelingsplannen
  • Bepalen van opleidingsbehoeften

http://coretalents.be/

Maak een afspraak

Afspraken kunnen zowel telefonisch als online gemaakt worden. Telefonische afspraken gebeuren op het nummer 0473/57.45.30, online afspraken maakt u via onderstaande knop.