Diadis

Succes is no accident! It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifie and most of all, LOVE what you are doing-PELE
Neem contact op

Teamanalyse en jobmatching

Schenk je medewerkers maximale werkvreugde door hen taken toe te bedelen die hen
energie geven

Veel bedrijven ondervinden moeilijkheden met het aanwerven van personeel. Het
rekruteren van de juiste profielen vormt vaak een bottleneck op de groei van de organisatie.
De reeds aanwezige medewerkers krijgen bijgevolg steeds meer taken op hun stapeltje. En
die sluiten niet altijd aan op de competenties en de interesses van die werknemer. Dat leidt
niet zelden tot burn-out.
Met teamanalyse & jobmatching pakt Diadis deze problematiek bij de bron aan: het
afstemmen van het takenpakket op het potentieel en de intrinsieke motivatie van de
werknemers.

Hoe verloopt een teamanalyse & jobmatching traject?
Een teamanalyse & jobmatching traject ziet er als volgt uit:
1. Intakegesprek met HR en management
2. Kerntalenten analyse van de medewerkers / teamleden
3. Workshop Teamanalyse > voorstel jobmatching
4. Workshop Jobmatching > voorstel ontwikkelingsplan

Tijdens het intakegesprek worden de noden en de uitdagingen van de organisatie of het
team besproken. Dit vormt de basis om de “talentvraag” te definiëren.
De kerntalentanalyse is nodig om het “talentaanbod” in kaart te brengen. Het is een
wetenschappelijk onderbouwde methode om een profiel te schetsen van de persoonlijke
kenmerken, het potentieel en de intrinsieke motivatie. Het is een grondige methode die van
elke medewerker een half uurtje voorbereiding vraagt en een interview gesprek van een
tweetal uren.
In de Teamanalyse Workshop worden de individuele kerntalenten analyses in groep
besproken. Zo worden de pijnpunten en de opportuniteiten vanuit het team zichtbaar
gemaakt en wordt het duidelijk welke taken er verschoven of geback-upt kunnen worden.
De resultaten uit deze werksessie worden gebundeld in een jobmatching voorstel. Dat wordt
voorgelegd en besproken met HR en het management.
Het jobmatching voorstel wordt tijdens de Jobmatching Workshop met alle teamleden
tezamen besproken onder leiding van een facilitator.
Na deze workshop rapporteert Diadis aan HR en het management een eventuele update van
het jobmatching voorstel en een voorstel van een ontwikkelingsplan. Dat laatste schetst de
krijtlijnen voor mogelijke persoonlijke ontwikkeling van individuele medewerkers om op de
langere termijn invulling te kunnen geven aan de noden van het bedrijf.

Wat win je als bedrijf?

 • Op korte termijn leidt een teamanalyse & jobmatching tot een verschuiving van kleine taken
  die sommige medewerkers veel energie kosten, en anderen met plezier op zich nemen. De
  taken worden bijgevolg sneller en nauwkeuriger uitgevoerd.
 • Taken kunnen beter geback-upt worden. Daardoor is de continuïteit verzekerd in geval van
  voorzien en onvoorziene afwezigheden (deeltijds, 4/5 e , ziekte, …).
 • Door een betere kennis van elkaars kerntalenten en de nauwere communicatie die nodig is
  voor de uitwisseling van informatie en kennis wordt het team hechter en bijgevolg
  efficiënter, zelfstandiger en loyaler.
 • De persoonlijke ontwikkeling van medewerkers in functie van de noden van de organisatie
  maakt het makkelijker om je op lange termijn te verzekeren van de nodige in-house
  competenties.

Misschien heb je de witte raaf van morgen vandaag al wel in je team…

Wat winnen je medewerkers?

 • De kerntalentenanalyse geeft hen meer inzicht in hun energiegevers en -vreters. Het is een
  houvast voor zowel professionele als privé keuzes.
 • Ze leren zichzelf en elkaar beter kennen en krijgen de gelegenheid om hun job inhoud beter
  op hun talenten af te stemmen. Dit leidt tot meer voldoening en werkvreugde.
 • Ze denken actief na over hun persoonlijke ontwikkeling en hoe zij met hun talenten
  meerwaarde kunnen bieden voor de organisatie.

Wat kost het?
De prijs van een Teamanalyse & job matching traject is afhankelijk van de grootte van het
team of de organisatie waarmee gewerkt wordt. Voor een team van 8 medewerkers
budgetteer je een 8000 Euro exclusief BTW. Vraag vrijblijvend offerte voor uw specifieke
situatie.
Voor deze diensten kunt u als bedrijf gebruik maken van de Werkbaarheidscheques en de
KMO Portefeuille. Die geven u recht op een tussenkomst van de overheid, respectievelijk tot
60% en 30%.

Maak een afspraak

Afspraken kunnen zowel telefonisch als online gemaakt worden. Telefonische afspraken gebeuren op het nummer 0473/57.45.30, online afspraken maakt u via onderstaande knop.