Diadis

Succes is no accident! It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifie and most of all, LOVE what you are doing-PELE
Neem contact op

Begeleiding bij burn-out

Burn out? Bore-Out? Depressie?

Burn out  is een toestand van langdurige lichamelijke, emotionele en mentale uitputting.

De klachten bij burn out (kunnen) zijn:

 • Fysieke klachten:
  • moeheid (zich oververmoeid en uitgeput voelen, ook als men bijna niets heeft gedaan
  • slaapproblemen (moeilijk kunnen inslapen, midden in de nacht wakker worden, teveel slapen
  • pijn in nek, hoofdpijn, verminderde weerstand, verhoogde bloeddruk, hartkloppingen, zwaar gevoel in ledematen, spierpijn, eetproblemen (gevolgd door sterk afvallen of juist veel aankomen), potentiestoornis/afname van libido, maagpijn, darmproblemen,..
 • Mentale klachten: gejaagdheid, irritatie, huilbuien, piekeren en angstgevoelens, niet meer kunnen genieten, geen plezier meer hebben, lusteloos, futloos, besluiteloos, concentratieverlies, vergeetachtigheid, onzekerheid, gevoel tekort te schieten, schuldgevoelens,..
 • Veranderingen in gedrag: minder presteren en meer fouten maken, meer slaapmiddelen gaan innemen, steeds later naar het werk gaan, vaker ziek melden, sociale contacten uit de weg gaan, op zoek gaan naar externe prikkels, veel en lang op de zetel liggen,…

Een burn out is een energiestoornis. Een depressie daarentegen is een stemmingsstoornis. Een depressie komt op alle levensgebieden tegelijk voor, terwijl een burn out enkel op dat gebeid waar ‘vermoeiende menselijke interactie’ plaatsvindt. Dat is vaak de werkomgeving. Een depressie wordt bij ernstige mate gekenmerkt door suïcidale gedachten, burn out niet.

Bore out heeft hetzelfde klachtenpatroon als een burn out. Personen met bore out vervelen zich, worden té weinig uitgedaagd. Mensen worden ziek door onderbelasting.

Burn out begeleiding

Het individuele burn out herstelprogramma bestaat uit drie stappen:

 • Inzicht verwerven
  • Psychoëducatie burn out
  • Diagnostiek en oriëntatie: er wordt nagegaan of de persoon burn out is en welke typische burn out verschijnselen aanwezig zijn o.a. de Burn Out Assessment Tool wordt hierbij gebruikt.
  • Inventariseren van energiegevers en energievreters: er wordt diepgaand nagegaan welke factoren energie vergen en welke factoren vroeger energie gaven. De probleemgebieden (energielekken) worden op een rij gezet.
  • Zelfvertrouwen nagaan.
 • Burn out actieplan opstellen
  • Aanleren van relaxatie-oefeningen
  • Activeren van de vroegere energiegevers
  • Opmaken van activiteiten/werkplanning afgestemd op het huidige energiepeil.
  • Copingstijl of ‘manier van omgaan met’ optimaliseren in verschillende situaties
 • Stabiliseren van het energie-evenwicht
  • Jobmatch: burnout kan voortkomen uit een slechte match tussen persoon en werkinhoud of werkomgeving. Er wordt nagegaan om welke mismatch het gaat. Indien het om een jobmismatch gaat, wordt vaak een loopbaantraject opgestart.
  • Overtuigingen herevalueren via cognitieve gedragstherapie
  • Balans tussen energiegevers en energievreters onder controle houden via kerntalentenanalyse

Klik hier om de Burn Out folder te downloaden

Maak een afspraak

Afspraken kunnen zowel telefonisch als online gemaakt worden. Telefonische afspraken gebeuren op het nummer 0473/57.45.30, online afspraken maakt u via onderstaande knop.