Diadis

Succes is no accident! It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifie and most of all, LOVE what you are doing-PELE
Neem contact op

Studieloopbaan begeleiding

Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik?

Voor wie?
Studenten 17 jaar en ouder die een studiekeuze willen maken voor het hoger onderwijs.
Welke studierichting past bij mij? Welk beroep past bij mij? Wat zal ik goed kunnen en graag blijven doen?

Onze werkwijze
Het integrale studiebegeleidingsprogramma bestaat uit
1. Het achterhalen van je persoonskenmerken, je potentieel en je intrinsieke motivatie. Hiervoor wordt
gebruik gemaakt van de KernTalentenMethode.
2. Het in kaart brengen van je interesses en competenties.
3. Het koppelen van je persoonskenmerken, je potentieel, interesses en competenties aan mogelijke
studierichtingen en beroepen.

Dit traject wordt gevolgd om een antwoord te vinden op de vragen: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?
Een studiekeuzebegeleiding bestaat uit 3 fases en wordt verspreid over verschillende contactmomenten:
1. Kennismakingsgesprek
2. Analysegesprek
3. Bespreking mogelijke studiekeuzes
Afspraken kunnen online of telefonisch gemaakt worden.

Resultaat
Aan het einde van de studiekeuzebegeleiding beschik je over een KernTalenten analyse die inzicht
geeft in je persoonskenmerken, je potentieel en je intrinsieke motivatie. Deze analyse biedt een
leidraad bij het maken van de juiste studiekeuze en kan je ook in de toekomst helpen bij andere
keuzes in je professionele en privé leven.
Met de KernTalenten analyse en de bespreking van mogelijke studie- en beroepskeuzes heb jij alle
troeven in handen om zelf een weloverwogen keuze te maken.

Ons tarief
Een studiekeuzebegeleiding kost 595 euro (incl. btw).

Maak een afspraak

Afspraken kunnen zowel telefonisch als online gemaakt worden. Telefonische afspraken gebeuren op het nummer 0473/57.45.30, online afspraken maakt u via onderstaande knop.