Diadis

Succes is no accident! It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifie and most of all, LOVE what you are doing-PELE
Neem contact op

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een therapievorm waarbij gedachten en gedrag centraal staan. Iedere situatie waarin iemand terecht komt zorgt voor spontane interpretaties of gedachten. Op basis van deze interpretaties zal de persoon zich op een bepaalde manier gaan gedragen in die situatie. De interpretaties die iemand maakt over een bepaalde situatie zijn het resultaat van leerprocessen zoals opvoeding en ervaring.Binnen cognitieve gedragstherapie wordt geleerd anders te denken over bepaalde situaties en zich anders te gedragen. Zo kunnen situaties die negatieve emoties ontlokken, op termijn anders ervaren worden (bijvoorbeeld minder angstaanjagend, minder schuldbeladen, minder deprimerend,..). De therapie is gericht op zelfontplooiing, zelfontdekking en actief gericht op verbetering van de levenssituatie in het hier en nu. De behandeling is ook gericht op preventie voor terugval.

Maak een afspraak

Afspraken kunnen zowel telefonisch als online gemaakt worden. Telefonische afspraken gebeuren op het nummer 0473/57.45.30, online afspraken maakt u via onderstaande knop.